HISTORIE SDH

Sbor dobrovolných hasičů Černčice byl založen roku 1899.

V dnešní době sbor čítá 52 členů,

z toho 29 mužů, 8 žen, 15 dětí.

Původní zápis z první schůze SDH Černčice dne 18. června 1899.

Nové vedení sboru bylo zvoleno na schůzi dne 5. listopadu 1899. Prvním starostou sboru zvolili členové pana Antonína Kalivodu, který obdržel 21 hlasů z 22 možných. Velitelem by zvolen 13 hlasy pan Matěj Strejcovský. Jeho zástupcem poté Antonín Pokorný. Ve volbách do prvního řádného výboru uspěli pánové Antonín Šrůta, Jan Klimt, Václav Heřt, Václav Kraus, Václav Stehlík a Josef Prošek. Pan Václav Kraus byl zároveň jednohlasně zvolen pokladníkem sboru. Výše první členského příspěvku za dobu 1 roku byla ustanovena na 1 zl = 2 Koruny. Za zbrojmistra zvolen pan Josef Rada.