VÝJEZDY JSDH Černčice

ZÁSAHY JSDH JSOU DOPLŇOVÁNY SE ZPOŽDĚNÍM. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


VÝJEZD Č. 7/2019 - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - strom přes cestu

st, 3. července 2019

JSDH Černčice vyjížděla před desátou hodinou ranní k nahlášenému pádu stromu přes cestu v místní Bažantnici.

Průzkumem bylo zjištěno, že bříza je zlomená zhruba 4 metry nad zemí a zlomená část částečně zavěšená v okolních stromech.

Strom byl pokácen a rozřezán motorovou pilou.

Výjezd CAS 20 T. Terrno

https://www.instagram.com/p/BzcwyRDonSU/?igshid=1mdhbf7gapaod


VÝJEZD Č. 6/2019 - Požár - lesní porost

út, 2. července 2019

JSDH Černčice byl v 15:58 vyhlášen poplach.Jednalo se o požár lesního porostu mezi obcemi Nová Ves a Smolnice. Rozsah požáru si vyžádal vyhlášení druhého stupně poplachu, zásahu se rovněž účastnily jednotky ze Středočeského kraje.

Na místě dále HZS PS Louny, JSDH Cítoliby, Veltěže, Líšťany, Smolnice, Panenský Týnec + JPO ze StČK

Výjezd CAS 20 T. Terrno a DA Avia, v celkovém počtu 1+6

https://www.instagram.com/p/BzbZts_I9X4/?igshid=1fcosmfwr2eyw


VÝJEZD Č. 5/2019 - Požár - nízké budovy

so, 25. května 2019

Před pátou hodinou večerní byl jednotce vyhlášen poplach, událost hlášena jako požár nízké budvy, k.ú. obce Slavětín-Kystra. Jednotka vyjela v počtu 1+5, CAS 20. Po příjezdu na MÚ se jednotka podílela na likvidačních pracích.

Na místě součinnost s HZS PS Louny, JSDH Slavětín a Veltěže, PČR, ZPP.VÝJEZD Č. 4/2019 - Požár stromu

pá, 19. dubna 2019

Při návratu z výjezdu č. 3/2019 (planý poplach) byl jednotce nahlášen další požár, jednalo se o požár stromu v areálu bažantnice, jednotka provedla hašení vysokotlakým proudem. Na místě součinnost s PČR a ZPP (zjišťovatel příčin požárů). 


VÝJEZD Č. 3/2019 - Požár polní a lesní porost - planý poplach

pá, 19. dubna 2019

Před osmou hodinou večerní jednotka vjížděla s vozidlem CAS20 Tatra Terrno k nahlášenému požaru porostu mezi Černčicemi a obcí Vršovice. Jednotka provedla průzkum na místě a v obci Vršovice, žádný požár nebyl nalezen. Po domluvě s KOPIS výjezd klasifikován jako planý poplach. 


VÝJEZD Č. 2/2019 - Požár - odpad, ostatní

ne, 7. dubna 2019

Krátce po deváté hodině ranní jednotka vyjížděla s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno k hlášenému požáru v prostorách "obecního kompostu". Nalezené ohnisko bylo zahašeno za pomocí vysokotlakého proudu.


VÝJEZD Č. 1/2019 - Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci

ne, 17. března 2019 

V odpoledních hodinách jednotka vyjížděla s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno k likvidaci uniklého oleje na křižovatku ulic Karla Šrůmy a Čechova. Olej zasypán sorbentem.


Březen 2019 - CAS 32 T148 vyřazena z výjezdu, odprodej ad Obec Najdek.

23. prosince 2018 CAS 20 zařazena do výjezdu, ve výjezdu je stále CAS 32 - T148 a DA 8 - Avia 31.

12. prosince 2018 dovezena z THT Polička CAS 20 - T815-2 Terrno


POŽÁR - nízké budovy/po, 3. 12. 2018

Jednotka byla v 01:47 povolána k požáru rodinného domu v obci Veltěže.

Výjezd CAS 32 T148

Spolupráce s HZS Louny, JSDH Veltěže


POŽÁR - trafostanice, rozvodny/ ne, 2. 9. 2018

Krátce po druhé hodině byla jednotka povolána k požáru do areálu místní základní a mateřské školy, mělo dojít k zahoření na trafostanici vysokého napětí.

Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že došlo k usmrcení a zahoření drobného ptactva; zásah klasifikován jako planý poplach.

Spolupráce s HZS PS Bitozeves (testovací režim stanice Louny) a PČR

Výjezd CAS 32 T148 a DA8 Avia 31


TECHNICKÁ POMOC - spolupráce se složkami IZS/ so, 1. 9. 2018

Krátce před osmou hodinou večerní byla jednotka povolána do obce Koštice k součinnosti při pátrání po pohřešované osobě. Osoba nalezena v řece Ohři, lékařem byl bohužel konstatován exitus.

Spolupráce s HZS PS Louny, JSDH Koštice a PČR+SKPV

Vyjíždí DA8 Avia 31 s člunem


POŽÁR - trafostanice, rozvodny/ st, 1. 8. 2018

Krátce po sedmé hodině večerní byla jednotka povolána k požáru do areálu místní základní a mateřské školy, mělo dojít k zahoření na trafostanici vysokého napětí.

Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že skutečně k zahoření trafostanice u mateřské školy, kde se následně vznítil okolní porost.

Spolupráce s HZS PS Louny a PČR

Výjezd CAS 32 T148


POŽÁR - zemědělské budovy, sklady; výšková budova/ po, 30. 7. 2018

Krátce před pátou hodinou večerní  byla jednotka povolána k požáru výškové budovy do katastru obce Obora.

Hasební práce probíhaly dlouho do ranních hodin, rozsah požáru si vyžádal vyhlášení druhého stupně požárního poplachu.

Výjezd CAS 32 T148 a DA8 Avia31


POŽÁR - dopravní prostředky/ pá, 27. 7. 2018

V 18:30 byla jednotka povolána k požáru zemědělského stroje a přilehlého polního porostu mezi Třtěnem a Košticemi, rozsah požáru si vyžádal vyhlášení druhého stupně PP

Výjezd CAS 32 T148


POŽÁR - průmyslové objekty/ pá, 27. 7. 2018

V 16:42 byla jednotka povolána k požáru průmyslového objektu do obce Blšany, jednalo se o požár tamní drůbežárny, rozsah požáru si vyžádal vyhlášení druhého stupně PP

Spolupráce s HZS PS Louny a Žatec, JSDH Veltěže, Cítoliby, Líšťany

Výjezd CAS 32 T148


TECHNICKÁ POMOC - únik nebezpečných látek/ pá, 27. 7. 2018

V 15:03 byla jednotka povolána k úniku provozních kapalin z nákladního automobilu.

Jednalo se o olejovou skvrnu o délce zhruba 2km.

Spolupráce s HZS PS Louny a JSDH Veltěže

Výjezd CAS 32 T148


TECHNICKÁ POMOC/ pá, 1. 6. 2018

Jednotka zajišťovala plnění parní lokomotivy v depu ČD Louny

Výjezd CAS 32 T148


POŽÁR - ostatní/ so, 15. 5. 2018

Krátce po deváté hodině večerní byla jednotka povolána k požáru stohu do obce Obora. Návrat 23:32.

Spolupráce s HZS PS Louny a JSDH Obora

Výjezd CAS 32 T148 a DA8 Avia 31


POŽÁR - nízké budovy/ st, 2. 5. 2018

Jednotka byla v půl čtvrté odpoledne povolána k požáru rodinného domu v obci Černčice.

Byl vyhlášen druhý stupeň PP

Jednotka zůstává na místě k zajištění součinnosti s SKPV-PČR 

Výjezd CAS 32 T148


VÝJEZDy - větrná smršť/ sobota 29. 10. 2017

Jednotka při likvidaci následků větrné smrště "Herwart", na kterou byla ČHMÚ vydána výstraha nejvyššího stupně - extrémní nebezpečí zajistila několik výjezdů, za zmínku stojí například:

  • Likvidace stromu na silnici Obora-Počedělice, výezd s T148 1+2, rozřezáno pomocí motorových pil.
  • Likvidace plechů blokujících silniční a železniční dopravu u přejezdu Černčice-Veltěže, jednalo se o plechy  z přilehlé haly drůbežárny, na místě spolupráce s HZS SŽDC Chomutov a JSDH Veltěže. Bylo provedeno odklizení z komunikace a JSDH Veltěže vyčkala příjezdu bagru, který měl za úkol zahrnout velké plechy na poli, aby se zabránilo jejich dalšímu pohybu po nezbytně dlouhou dobu působení přírodních vlivů - silného větru.
  • Likvidace plechů ze střešní konstrukce haly v areálu drůbežárny, jednotka vyjížděla na žádost velitele zásahu, na místě spolupráce s JSDH OboraPOŽÁR - Silo Obora/ so, 30. 9. 2017

Hodinu po půlnoci z pátku na sobotu vyjely jednotky profesionálních hasičů z Loun a Žatce a jednotky SDH Obora, SDH Černčice, SDH Cítoliby, SDH Líšťany a SDH Veltěže do obce Obora u Loun, odkud byl hlášen požár sila s 25 tunami uskladněné slunečnice. 

foto, video - eLounsko.cz, Michal Hrdlička


TECHNICKÁ POMOC - čerpání zatopených prostor/ st, 28. 9. 2017

Krátce po poledni vyjela jednotka s DA Avia (1+1) k čerpání zatopených sklepních prostor.


POŽÁR haly - Drůbežárna Blšany/ ne, 24. 9. 2017

Krátce před jednou hodinou ranní byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o požár haly s "ubytovanou" drůbeží.

" Hasiči svým včasným zásahem zachránili zhruba pět a půl tisíce slepiček. Na místě události zasahovaly jednotky hasičského záchranného sboru Žatec, Louny a sbory dobrovolných hasičů Cítoliby, Líšťany a Černčice. "

https://www.e-lounsko.cz/zpravy/louny/34237-hasici-v-noci-u-loun-zachranili-tisice-slepic-horela-drubezarna


POŽÁR - kompost Černčice/ st, 30. 8. 2017

V ranních hodinách vyjela jednotka k požáru kompostu, kde po včerejším pálení došlo k neočekávanému samovznícení.

Jednotka provedla uhašení 1C

CAS32 T148 1+1ASISTENCE PŘI PÁLENÍ - kompost Černčice/ út, 29. 8. 2017

Jednotka vyjela po 7. hodině na žádost obce k zajištění požárního dozoru při pálení kompostu Černčice - Obora.

Jednotka zajišťovala dozor s CAS32 T148 v počtu 1+2, po prolití zbytku dohořívajícího kompostu a ukončení asistence proběhl přesun na spalování klestí v areálu Bažantnice, zde jednotka prováděla dozor do spálení.

Návrat na základnu 16h


DOPRAVNÍ NEHODA - automobil v řece/ út, 15. 8. 2017

Krátce před šestnáctou hodinou večerní byl jednotce vyhlášen poplach. 

Mělo se jednat o pomoc při "výlovu" vozidla z řeky Ohře, u tzv. Jána v Černčicích (silnice Černčice-Vršovice). 

Jednotka vyjela na místo s vozem DA Avia a s člunem, jelikož nebyla v době příjezdu potvrzena poloha vozidla, jedntoka se ihned nalodila na člun a zahájila průzkumnou pátrací akci, po několika minutách došlo k nálezu a provizornímu označení, jelikož vyzvednutí vozidla nebylo v silách jednotek, které se na místě nacházeli, byla povolána speciální potápěčská jednotka Policie ČR, která měla za úkol připravit vozidlo k vyzvednutí, na místo byla také povolána speiální jednotka HZS ze Žatce disponující nornou stěnou a prostředky pro likvidaci možných ekologických ohrožení vodního toku dále na místo byla povolána speciální technika - automobilový jeřab HZS Ústí nad Labem. Po 19té hodině došlo k vylovení automobilu tovární značky Peugeot. 

Zásah probíhal "u Jána" a na "Staré Vsi" - instalace norné stěny.

Jednotka dále zajišťovala koordinaci dopravy při zásahu a jeho následné likvidaci.

Jelikož je celá věc dále v šetření Policie ČR, tak není z důvodu právní jistoty vhodné zveřejňovat další informace. 

Celý zásah byl táké monitorován Televizí Prima a Nova, proto bližší informace a rozhovory hledejte tam :-), reportáž TV Prima by měla být vysílaná ve středu 16.srpna.

Jednotka vyjela s: DA Avia + člun

Spolupráce s: HZS PS Louny, Policie ČR - dopravní, kriminální, HZS PS Žatec, Potápěči Policie ČR, HZS PS Ústí nad Labem, zástupci Povodí Ohře a OÚ Černčice

Návrat na základnu: po 20té hodině

Fotogalerie: 


POŽÁR - výšková budova - byt/ so, 12. 8. 2017

Ve večerních hodinách vyleja jednotka na žadost KOPIS k požáru bytu do ulice Emila Fily v Lounech

Jednotka vyjela s: CAS 32 Tatra 148 a DA Avia v celkovém počtu 1+5


TECHNICKÁ POMOC/ čt, 3. 8. 2017

Na žádost obce provedla jednotka vyčištění a zprůchodnění znečištěných a ucpaných kanálových výpustí v areálu Základní školy.

CAS 32 Tatra 148


VÝJEZD - Požár POLE + KOMBAJN/ po, 31. 7. 2017

Okolo 9té hodiny věčerní byla jednotka povolána k požáru kombajnu a pole do obce Toužetín-Donín. 

Na místě se nachazelo 8 jednotek.

Škoda vyčíslena na 5mil korun


VÝJEZD - Požár - POLE / so, 29. 7. 2017

V sobotních odpoledních hodinách byla jednotka povolána KOPISem k požáru pole. Požár se nacházel v katastru obce Obora. Na místo byly povolány jednotky z prvního poplachového stupně.

Na místo dorazila jako první naše jednotka, velitel zásahu neprodleně informoval KOPIS o stavu a rozměrech požáru, požár se rozkládal na ploše asi 3 fotbalových hřišť. Krátce po oznámení velikosti na místo dorazila jednotka SDH Veltěže, začali  hasební práce, KOPIS informován o povolání druhého vozu z Veltěž.

Po chvíli požár uhašen, na místo dorazili jednotky HZS Louny, SDH Obora a PČR. Cestou na místo zásahu bohužel došlo k dopravní nehodě jednoho hasičského vozu mířícího k požáru, při nehodě nebyl nikdo zraněn. (bližší informace nelze poskytnout)

Místo předáno veliteli majiteli. 

Majitel si nebude nárokovat žádnou škodu

Jednotka vyjížděla s CAS 32 T148 v počtu 1+1


TECHNICKÁ POMOC - čerpání zatopených prostor/ čt, 20. 7. 2017

Před polednem vyjela jednotka s DA Avia (1+1) k čerpání zatopených sklepních prostor v obci.


TECHNICKÁ POMOC - doplňování lokomotivy/ so, 24. 6. 2017

Krátce po deváté hodině vyjela jednotka s CAS 32 v počtu 1+2 zajistit doplnění vody do parní lokomotivy na vlakové nádraží v LounechVÝJEZD - Požár / st, 21. 9. 2016

Okolo 3. hodiny odpolední byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o blíže nespecifikovaný požár.

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T148

Na místě dále HZS Louny


VÝJEZD - Požár NÍZKÉ BUDOVY / po, 12. 9. 2016

V cca 14:30 byl jednoce SDH Černčice vyhlášen poplach, jednalo se o požár nízké, dřevěné budovy u vlakového nádraží v Lounech. 

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T148 v počtu 2+1

Na místě dále HZS Louny, JSDH Líšťany, JSDH Cítoliby a MP Louny

Jednotce komlikoval zásah všudepřítomný infekční (inječní) materiál a agresivní spoluobčané

https://www.e-lounsko.cz/zpravy/3157-obrazem-pozar-u-lounskeho-nadrazi-hasicum-komplikovaly-praci-vsudypritomne-injekce


VÝJEZD - Požár TRAFO + POLE / čt, 28. 7. 2016

Ve čtvrtek 28. července byla KOPIS (krajské operační a informační středisko HZS) před pátou hodinou večerní povolána JSDH Černčice k požáru transformátoru a přilehlého pole směrem z Černčic na obec Veltěže.

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 - Tatra 148 v počtu 2+1 a DA - Avia v počtu 1+1

Po příjezdu na místě již PČR ÚO Louny a HZS PS Louny.

Na místě k zahoření nedošlo, dle svědků na místě lítaly z elektrického vedení jiskry a padaly na zem (do pole), tato událost byla doprovázena několikaminutovým výpadkem proudu.

Místo prohledáno a předáno technikovi.

Po třech hodinách byl požár hlášen znovu, znovu doprovázen výpadkem proudu, na místo již JSDH povolána nebyla, pouze HZS PS Louny a PČR ÚO Louny.

Místo prohledáno a předáno technikovi.