VÝJEZDY JSDH Černčice

ZÁSAHY JSDH JSOU DOPLŇOVÁNY POSTUPNĚ, NĚKDY I SE ZPOŽDĚNÍM. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

TECHNICKÁ POMOC - voda, auto, likvidace/ út, 15. 8. 2017

Krátce před šestnáctou hodinou večerní byl jednotce vyhlášen poplach. 

Mělo se jednat o pomoc při "výlovu" vozidla z řeky Ohře, u tzv. Jána v Černčicích (silnice Černčice-Vršovice). 

Jednotka vyjela na místo s vozem DA Avia a s člunem, jelikož nebyla v době příjezdu potvrzena poloha vozidla, jedntoka se ihned nalodila na člun a zahájila průzkumnou pátrací akci, po několika minutách došlo k nálezu a provizornímu označení, jelikož vyzvednutí vozidla nebylo v silách jednotek, které se na místě nacházeli, byla povolána speciální potápěčská jednotka Policie ČR, která měla za úkol připravit vozidlo k vyzvednutí, na místo byla také povolána speiální jednotka HZS ze Žatce disponující nornou stěnou a prostředky pro likvidaci možných ekologických ohrožení vodního toku dále na místo byla povolána speciální technika - automobilový jeřab HZS Ústí nad Labem. Po 19té hodině došlo k vylovení automobilu tovární značky Peugeot. 

Zásah probíhal "u Jána" a na "Staré Vsi" - instalace norné stěny.

Jednotka dále zajišťovala koordinaci dopravy při zásahu a jeho následné likvidaci.

Jelikož je celá věc dále v šetření Policie ČR, tak není z důvodu právní jistoty vhodné zveřejňovat další informace. 

Celý zásah byl táké monitorován Televizí Prima a Nova, proto bližší informace a rozhovory hledejte tam :-), reportáž TV Prima by měla být vysílaná ve středu 16.srpna.

Jednotka vyjela s: DA Avia + člun

Spolupráce s: HZS ÚO Louny, Policie ČR - dopravní, kriminální, HZS ÚO Žatec, Potápeči Policie ČR, HZS ÚO Ústí nad Labem, zástupci Povodí Ohře a OÚ Černčice

Návrat na základnu: po 20té hodině

Fotogalerie: 


POŽÁR - výšková budova - byt/ so, 12. 8. 2017

Ve večerních hodinách vyleja jednotka na žadost KOPIS k požáru bytu do ulice Emila Fily v Lounech

Jednotka vyjela s: CAS 32 Tatra 148 a DA Avia v celkovém počtu 1+5


TECHNICKÁ POMOC/ čt, 3. 8. 2017

Na žádost obce provedla jednotka očištění a zprůchodnění znečištěných a ucpaných kanálových výpustí v areálu Základní školy.

CAS 32 Tatra 148


VÝJEZD - Požár POLE + KOMBAJN/ po, 31. 7. 2017

Okolo 9té hodiny věčerní byla jednotka povolána k požáru kombajnu a pole do obce Toužetín-Donín. 

Na místě se nachazelo 8 jednotek.

Škoda vyčíslena na 5mil korun


VÝJEZD - Požár - POLE / so, 29. 7. 2017

V sobotních odpoledních hodinách byla jednotka povolána KOPISem k požáru pole. Požár se nacházel v katastru obce Obora. Na místo byly povolány jednotky z prvního poplachového stupně.

Na místo dorazila jako první naše jednotka, velitel zásahu neprodleně informoval KOPIS o stavu a rozměrech požáru, požár se rozkládal na ploše asi 3 fotbalových hřišť. Krátce po oznámení velikosti na místo dorazila jednotka SDH Veltěže, začali  hasební práce, KOPIS informován o povolání druhého vozu z Veltěž.

Po chvíli požár uhašen, na místo dorazili jednotky HZS Louny, SDH Obora a PČR. Cestou na místo zásahu bohužel došlo k dopravní nehodě jednoho hasičského vozu mířícího k požáru, při nehodě nebyl nikdo zraněn. (bližší informace z hlediska právní jistoty nelze poskytnout)

Místo předáno veliteli HZS a majeteli. 

Vyčíslená škoda 0Kč

Jednotka vyjížděla s CAS 32 T148 v počtu 1+1


VÝJEZD - Požár / st, 21. 9. 2016

Okolo 3. hodiny odpolední byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o blíže nespecifikovaný požár.

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T148

Na místě dále HZS Louny


VÝJEZD - Požár NÍZKÉ BUDOVY / po, 12. 9. 2016

V cca 14:30 byl jednoce SDH Černčice vyhlášen požár, jednalo se o požár nízké, dřvěné budovy u vlakového nádraží v Lounech. 

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T148 v počtu 2+1

Na místě dále HZS Louny, JSDH Líšťany, JSDH Cítoliby a MP Louny

Jednotce komlikoval zásah všudepřítomný infekční (inječní) materiál a agresivní spoluobčané

http://www.e-lounsko.cz/zpravy/3157-obrazem-pozar-u-lounskeho-nadrazi-hasicum-komplikovaly-praci-vsudypritomne-injekce


VÝJEZD - Požár TRAFO + POLE / čt, 28. 7. 2016

Ve čtvrtek 28. července byla KOPIS (krajské operační a informační středisko HZS) před pátou hodinou večerní povolána JSDH Černčice k požáru transformátoru a přilehlého pole směrem z Černčic na obec Veltěže.

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 - Tatra 148 v počtu 2+1 a DA - Avia v počtu 1+1

Po příjezdu na místě již PČR ÚO Louny a HZS PS Louny.

Na místě k zahoření nedošlo, dle svědků na místě lítaly z elektrického vedení jiskry a padaly na zem (do pole), tato událost byla doprovázena několikaminutovým výpadkem proudu.

Místo prohledáno a předáno technikovi.

Po třech hodinách byl požár hlášen znovu, znovu doprovázen výpadkem proudu, na místo již JSDH povolána nebyla, pouze HZS PS Louny a PČR ÚO Louny.

Místo prohledáno a předáno technikovi.